Tarieven massage

 

De kosten van een massage behandeling zijn €35,00

Twee of meerdere honden tarief in overleg.

 

Binnen een straal van 10 kilometer rondom Ell worden er geen reiskosten in rekening gebracht.

Daarbuiten wordt €0,30 per kilometer gerekend, voor de heen- en terugreis.

 

Tarieven uitlaatservice

 

De kosten van de uitlaatsevice gaan in overleg.

 

Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 

 

 

 

HondEnMasage Ell // HondEnUitlaatservice Ell

Lian Kroes

Weigeliastraat 7

6011 RR Ell

 

Tel: 06-10131020

NL07 KNAB 0403385822

Email: info@hondenmassage-ell.nl

KvK nr. 75194880

     

Algemene voorwaarden,

 

Dienstverlener: Lian Kroes, HondEnMassage Ell, HondEnUitlaatservice Ell, gevestigd te Ell.

Klant:                 De opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd.

Diensten:           Massage behandeling bij honden, uitlaten van honden.

Opdracht:          Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, diensten worden verleend door Lian Kroes, HondEnMassage Ell,                                  HondEnUitlaatservice Ell.

 

- De dienstverlening die Lian Kroes aan de klant zal leveren omvat de massagebehandeling voor dieren, waarbij gebruik gemaakt wordt van sportmassage en alle       daaraan gerelateerde handelingen die nodig zijn voor het welzijn van het dier.

- Lian Kroes stelt geen diagnose en iedere vorm van behandeling is op geen enkele manier een vervanging van een behandeling die verricht wordt door een         dierenarts of een specialist.

- Annulering van een opdracht dient uiterlijk 24 uur van te voren gedaan te worden, tenzij anders overeengekomen. Indien de annulering niet of te laat     geschiedt, is Lian Kroes gerechtigd de desbetreffende dienst in rekening te brengen.

- De klant mag alleen een dier in behandeling geven dat geen koorts, shock of kanker heeft.

 Bijzondere omstandigheden dienen vooraf vermeldt te worden zodat daar bij de behandeling rekening mee gehouden kan worden.

- De klant is bij de massage behandeling aanwezig om te assisteren, tenzij anders overeengekomen.

- De betaling dient na afloop van de behandeling contant gedaan te worden. De tarieven en evt. reiskosten, zoals vermeld op de website, worden in rekening   gebracht.

- Alle diensten geschieden op eigen risico van de klant.

  Lian Kroes is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade van welke aard dan ook, veroorzaakt door het dier tijdens of na de behandeling of     wandeling.

- Lian Kroes is niet aansprakelijk voor blessures, gedragsveranderingen of andere problematiek die zich voordoen tijdens of na de behandeling of wandeling.

- Persoonlijke informatie (NAW, e-mail, telefoon) en de gegevens van de hond(en) worden vertrouwelijk behandeld.